Faq.

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania i odpowiedzi o zasadach współpracy i realizacji projektów.

 

Przyjęcia zlecenia do realizacji:

Realizacja zlecenia rozpoczyna się od sporządzenia briefu, zawierającego wszystkie najistotniejsze wytyczne do zrealizowania zadania.  Na podstawie briefu zostaje sporządzona wycena i termin dostarczenia projektu w pierwszej wersji. Za dzień rozpoczęcia realizacji projektu uznaje się kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu zadatku i dostarczeniu kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.

 

Czym jest Brief

Brief to dokument zawierający wytyczne dotyczące projektu, wraz z materiałami pomocniczymi (zdjęcia, dokumenty tekstowe itp) potrzebnymi do realizacji zlecenia.

 

Wycena projektu:

Wycena projektu jest uzależniona od  terminu realizacji,  czasu niezbędnego do wykonania zlecenia, zakresu prac graficznych 2D  / 3D / Animacja.

 

Zadatek i przekazanie projektu

Rozliczenie za projekt  jest rozłożone na trzy etapy:

Etap 1: Rozpoczęcie projektu i stworzenie pierwszej wersji koncepcyjnej projektu , wymagana zadatek w kwocie 40%.

Etap 2: Stworzenie docelowego wizerunku projektu na podstawie zatwierdzonego konceptu i wytycznych co do zmian, wymagany zadatek w kwocie 30%.

Etap 3: Przekazanie finalnego projektu, po wpłacie  pozostałej kwoty wyceny projektu.

Uwaga: Przekazanie plików finalnych, w pełnej jakości niezawierających znaków wodnych ani innego rodzaju zabezpieczeń uniemożliwiających powielanie bez zgody autora. Następuje po pełnym uregulowaniu kosztów projektu.

 

Pliki źródłowe projektu

Finalny projekt  jest dostarczony w tzw. „Pliku zamkniętego”  przygotowanego do dalszej realizacji  np. wydruk, nie jest wersją pliku umożliwiającego dalszą edycję/modyfikację. „Pliki źródłowe”  nie są wliczone standardowo w koszta zlecenia,  mogą zostać przekazane za dodatkową opłatą w wysokości 25% wyceny projektu.

Uwaga: Braki kompatybilności przekazanych plików źródłowych, spowodowanych niezgodnościami programowymi i/lub sprzętowymi, nie stanowią podstawy do reklamacji przekazanych plików.

 

Poprawki i zmiany w projekcie

Zakres poprawek jest uwzględniony w wycenę, wszystkie poprawki wykraczające  poza zakres wyceny, wymagające fundamentalnej zmiany projektu są wykonywane za dodatkową opłatą. Dodatkowe poprawki są wprowadzane po uregulowaniu dodatkowej opaty.

Zmiany w projekcie objęte dodatkowymi kosztami: znacząca zmiana kolorystyki projektu, zmiana wymiaru projektu, zmiana wymiarów i typów czcionek w projekcie,dodanie uszlachetnienia do elementów drukowanych,  wszelkie zmiany przekraczające 2h robocze.

Poprawki do projektu są uwzględniane wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkie konsultacje telefoniczne projektu muszą  zostać udokumentowane drogą elektroniczną.  Nie odpowiadam za brak wprowadzenia korekt do projektu, nie dostarczonych droga elektroniczną.

Uwaga: Poprawki do projektu są  wprowadzane  w terminie od 48h  do 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

 

Kolorystyka Projektu 

Kolorystyka grafiki projektu może się różnić  w zależności od  medium realizacji, rozbieżności kolorystyczne pomiędzy wizualizacją  cyfrową  a docelową realizacją projektu nie stanowi elementu reklamacji. Zaleca się wykonanie próbnego wydruku projektu w celu weryfikacji kolorów  jak i naniesienia korekt. Na życzenia klienta  w projekcie może  zostać  wykorzystana sprecyzowana paleta barw, paletę  barw klient dostarcza w formie CMYK lub PANTONE.

 

Akceptacja Projektu 

Akceptacja projektu przez klienta drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją wszelkich elementów zawartych w projekcie. Błędy nie wskazane przez klienta na etapie realizacji zlecenia, nie stanowią podstawy do reklamacji wliczając w to wszelkie błędy graficzne, tekstowe, wymiarowe.

 

Uszlachetnianie druku. 

Uszlachetnienia projektu tj. złocenia / srebrzenia / lakierowania wybiórcze i inne rodzaje niestandardowe wykończenia projektu. Wykonywane są na podstawie dostarczonej specyfikacji przygotowania plików do druku wybranych uszlachetnień. Wykrojniki do opakowań, wytyczne do przygotowywania plików do druku, szablony i inne materiały do realizacji zlecenia według standardów pośrednika dostarcza klient. Bezpośrednia konsultacja z podwykonawcą zlecania jest dodatkowo płatna. Brak dostarczonych materiałów  spowoduje przygotowanie pliku według ogólnie przyjętych zasad DTP.

Uwaga: Poprawki wynikające z niespełniania standardów z powodu braku specyfikacji są wykonywanie odpłatnie.

 

Materiały  użyte w projektach

Materiały  do realizacji zlecenia, klient ma obowiązek dostarczyć w komplecie drogą elektroniczną. Nie redaguję odręcznie sporządzonych materiałów tekstowych. Do projektów  wykorzystuję zdjęcia/czcionki i inne  materiały na komercyjnej licencji lub projektuję od podstaw. Zdjęcia z płatnych baz, klient ma obowiązek dostarczyć we własnym zakresie. Zakup licencji do pozostałych materiałów tj.czcionek klient zakupuje we własnym zakresie.

Materiały firmowe: tj. logo, klient  ma obowiązek dostarczyć w  wersji Vektorowej w formacji .pdf / .Ai / .Eps / .Cdr . Dostosowanie materiałów  nadesłanych w nieprawidłowej formie, nie nadającej się do realizacji będzie realizowane za dodatkową opłatą tj. np. Vektoryzacja Logo klienta  na potrzeby wykorzystania w zlecenia.

Uwaga: Zastrzegam sobie prawo do  wstrzymania realizacji zlecenia jeżeli zostanie stwierdzone nadużycie praw autorskich w nadesłanych materiałach, do czasu dostarczenia  materiałów z prawem do wykorzystania komercyjnego.  Za nadużycie licencji materiałów nadesłanych przez klienta, odpowiada klient.

 

Termin realizacji

Termin realizacji jest liczony od  wpłaty pełnej kwoty ustalonego zadatku i dostarczenia materiałów.  Termin realizacji jak i koszt projektu ustalony w  wycenie  jest ważny przez 7dni , po tym czasie termin może ulec zmianie. Dniem rozpoczęcia  realizacji zlecenia, jest następny dzień roboczy od dostarczenia materiałów  i wpłaty zadatku.

 

Przechowywanie materiałów źródłowych

Pliki otwarte wykorzystane  przy realizacji zlecenia jak i wszelkie materiały  dostarczone przez klienta. Przechowuję do  30 dni, po upływie terminu 30 dni nie gwarantuję w późniejszym czasie możliwości wprowadzania zmian w projekcie.

 

Prawa autorskie

Jako autor projektu zastrzegam sobie prawo do  publikowania  zrealizowanych materiałów  w wszelkich mediach, w celu  reklamy swoich prac.

 

Reklamacja

Reklamacja powinna zostać  wysłana w terminie  do 14 dni,  od  daty odebrania projektu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

Niniejsze zasady obowiązują podczas realizacji zleceń pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Regulamin może zostać zmieniony bez obowiązku informowania o tym potencjalnych klientów.

 

 

Z przyjemnością poinformuję cię o nowo zrealizowanych projektach.

Nowy projekt?

Nowa Przygoda!


Portfolio

O mnie

Oferta

Cv

#Dawgul. Grafik Freelancer

tel. +48 696 616 554
email: dawgul@gmail.com

Polska Google Maps

© 2020 #Dawgul.com . All rights reserved. |  Polityka Prywatności Cookies

Back to Top