Game Concept

Koncept  przeglądowej gry strategicznej, opracowanie  wyglądu  UI/UX , przygotowanie koncepcyjnych  wyglądów  budynów w grze,  planszy, mapy, ikon.

Klient  Praca niekomercyjna 

Usługa Koncept  gry przeglądowej 

Rok 2015

Autor Adrian Dawgul

Back to Top